Politika privatnosti

Politika privatnosti Mobilne tapXphone aplikacije

Šta obuhvata ova Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti (u daljem tekstu, “Politika”) obuhvata sve informacije o korisniku (“Vama”) koje mogu da ukljujučuju podatke o ličnosti, kako je definisano važećim zakonima i propisima (u daljem tekstu, “Podaci o ličnosti ”), koje IBA Group a.s. (ili) njena povezana lica, uključujući sve entitete koji pripadaju istoj grupi kao IBA Group a.s. (u daljem tekstu, “IBA Group”), mogu dobiti kada koristite mobilnu tapXphone aplikaciju (u daljem tekstu, “Aplikacija”).

Molimo da imate u vidu da vaše korišćenje Aplikacije može da podleže dodatnim uslovima i odredbama koje mogu biti izmenjene i/ili dopunjene u ovoj Politici i (ili) da uključuji posebne uslove privatnosti u odgovarajućim delovima pravnih dokumenata za takve Sajtove i/ili Usluge.

Ko obrađuje vaše podatke

IBA Group ne dobija i ne obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Kako bi se obezbedilo vaše korišćenje Aplikacije, vaša Banka prihvatioc može da prikuplja vaše podatke o ličnosti.

Vaša prava

Imate pravo da zahtevate od Banke prihvatioca:

  1. da pregledate vaše podatke o ličnosti koje je Banka prihvatioc prikupila;

  2. druge podatke vezane za vaše podatke o ličnosti predviđene važećim zakonom;

  3. objašnjenje vaših prava u okviru obrade podataka o ličnosti od strane Banke prihvatioca u skladu sa važećim zakonom;

  4. izvršavanje drugih obaveza prema vama od strane Banke prihvatioca, kao predmet podataka o ličnosti koje su obrađene od strane Banke, u skladu sa važećim zakonom.

Last updated